splňte si každý svůj sen!

stavebnictví

Jak PECOSTA stavebnictví zajišťuje výhodné ceny stavebního materiálu?

Výhodné ceny vznikají díky využití dvou ekonomických pravidel, s nimiž se běžně setkáváme i jinde.

 • Úspory z rozsahu: Spojujeme poptávku více stavebníků (našich klientů) a tím zvyšujeme finanční objem a tím umožňujeme dodavatelům nabídnout nižší cenu, než pokud by zákazník materiál poptával samostatně.
 • Konkurenční boj dodavatelů: Každý dodavatel přizpůsobuje cenovou nabídku své konkurenci. Pokud by například dodavatel věděl, jakou má zákazník k dispozici nabídku i od dalšího dodavatele, rád by svou nabídku upravil, aby byla pro zákazníka výhodnější. Díky elektronické aukci každý účastnící se dodavatel ví, jaký je rozdíl mezi jeho cenou a cenou v daný okamžik nejvýhodnější. Elektronická aukce umožňuje dodavateli nabídku upravit a dodavatel dokonce ví, o kolik má cenu snížit, aby byla jeho nabídka nejvýhodnější. Totéž mají samozřejmě možnost udělat i ostatní dodavatelé.

Společnost PECOSTA je stejně jako u ostatních elektronických soutěží, které pořádá v jiných oblastech nákupu, zcela NEZÁVISLÁ na jakémkoliv dodavateli. To znamená, že NEZASTUPUJE žádného konkrétního dodavatele, ani od žádného dodavatele nechce zaplatit ŽÁDNÉ POPLATKY za účast ve výběrovém řízení. Soutěž je zcela transparentní a nestranná.

Na druhou stranu do soutěže má přístup pouze takový dodavatel, který se zaváže dodržet veškeré soutěžní podmínky včetně povinnosti dodržet vysoutěženou cenu pro zapojené klienty PECOSTA po dobu její garance.

Jak se do společné poptávky zapojit?

1. Stáhněte si a přečtěte Smlouvu o poskytování služeb. Smlouvou nám dáte oprávnění zastupovat vás při jednání s dodavateli stavebního materiálu za účelem výběru nejvýhodnější nabídky v elektronickém výběrovém řízení. Smlouva nás neopravňuje uzavřít či vystavit objednávku vašim jménem. Dále smlouva uvádí výši a způsob výpočtu naší odměny za zajištění nejvýhodnějších cen = realizaci naší služby.

2. Co je předmětem vaší poptávky nám předáváte prostřednictvím Požadavkového listu, kde jsou již kromě místa výstavby dále definovány Vaše požadavky:

 • Jaký materiál poptáváte
 • Jaké předpokládané množství
 • Jednotku, v níž uvádíte množství svého požadavku
 • Předpokládaný měsíc nákupu

3. Oba dokumenty postačí vyplnit, vyfotit nebo naskenovat a poslat na stavebnictvi@pecosta.cz

4. Uzávěrka Požadavkových listů je na konci každého měsíce, což samozřejmě nebrání zaslání Požadavkového listu kdykoliv, nejpozději však 2 měsíce před termínem uvažovaného nákupu požadovaného materiálu. Čas využíváme k přípravě spojení poptávky, realizaci a vyhodnocení elektronické aukce.

5. Po uzávěrce Požadavkové listy zrevidují konzultanti PECOSTA a připraví jej do specifikace společné poptávky. V případě potřeby případného ujasnění vašich požadavků si vás dovolí kontaktovat.

6. V polovině měsíce následujícího po uzávěrce probíhá elektronická aukce. Má dvě kola: V prvním, které trvá zhruba 5 pracovních dní, se dodavatelé do aukce přihlašují, seznamují se s předmětem společné poptávky a zasílají úvodní nabídky. V druhém kole mají možnost dodavatelé své nabídky snižovat v reakci na informaci o nejvýhodnější nabídce svých konkurentů. Základní doba trvání tohoto je 15 minut, ale pokud se v posledních 120 vteřinách základního kola cena sníží, dojde k prodloužení o další 2 minuty. To se děje i opakovaně do chvíle, kdy je aukční síň 2 minuty beze změny. Druhé kolo aukce tak trvá i několik hodin a změn nabídnutých cen ze strany dodavatelů je tak i několik desítek či stovek.

7. Po aukci vám zpracujeme a zašleme Vyhodnocení obsahující vyčíslení vaší úspory, vysoutěžené ceny materiálu a informace o kontaktní osobě vítězného dodavatele, která bude vyřizovat vaši objednávku. Součástí zasílaného vyhodnocení je také vyúčtování naší služby a žádost o poskytnutí anonymizované reference.

Vyplněnou Smlouvu a Požadavkový list prosím zašlete na stavebnictvi@pecosta.cz.


Pokud je pro Vás téma stavby či rekonstrukce aktuální,
chcete se dozvědět více a preferujete spíše osobní kontakt přes online setkání nebo telefonický hovor, vyplňte nám prosím formulář, a my se Vám rádi ozveme.

 

Odpovědi na nejčastější otázky

 • Pokud Vám nezajistíme úsporu vyšší než 5 %, nejsme oprávněni Vám účtovat jakoukoli odměnu.
 • Úspora se stanovuje jako rozdíl průměru ceníkových cen dodavatelů účastnících se aukce po odečtení všech dostupných slev a ceny vzešlé z elektronického výběrového řízení.
 • V aukci se soutěží finální cena pro vás, žádná sleva z ceníku.
 • Cena za dopravu materiálu zohledňujeme v poptávce a má vliv na určení vítěze aukce.
 • Do aukce vkládáme vaše požadavky tak, aby garance vysoutěžené ceny odpovídala předpokládanému měsíci nákupu uvedenému v Požadavkovém listu.
 • Požadavkových listů nám můžete zaslat libovolné množství. Smlouva je uzavírána pouze jednou. Účast v aukci startuje až Požadavkový list.
 • Pokud si nejste jistí, jak vaše požadavky definovat, můžeme na základě projektové dokumentace provést tzv. analýzu zařaditelnosti do elektronické aukce. Z výsledků analýzy pak můžete definovat Vaše požadavky. Dále už budeme pouze potřebovat předpokládané termíny nákupu jednotlivých požadavků.
 • Vaše osobní údaje využijeme pouze výhradně pro plnění předmětu Smlouvy. Osobní údaje nejsme oprávněni nikomu předat.
 • Smlouva vás nenutí využít výsledků elektronické aukce. Je však potřeba si uvědomit, že výhodné výsledky aukcí pro naše klienty vychází z velké účasti dodavatelů v soutěži Při vyšší míře nevyužití výsledků chuť dodavatelů účastnit se aukce klesá a po velmi krátké době mizí zcela. V mimořádných situacích, kdy nemůžete cen z aukce využít, to ale umíme s dodavateli vykomunikovat.
 • Smlouvu o poskytování služeb lze vypovědět bez uvedení důvodu sdělením na mail stavebnictvi@pecosta.cz. Vypovězená smlouva končí zasláním posledního Vyhodnocení, předcházelo-li vypovězení Smlouvy předání Požadavkového listu.

Pokud máte další otázky, pošlete je prosím na mail stavebnictvi@pecosta.cz

 

Odborníci s letitou praxí rádi pomůžou nebo zodpoví dotazy

Ing. Petra Šimčáková

Manažerka obchodu
simcakova@pecosta.cz
+420 734 442 683

Petra1

Ing. Petra Kostelná

Manažerka marketingu
kostelna@pecosta.cz
+420 739 819 531

KLIENTI

Jsme společnost, která je na trhu již od roku 2010. Za tuto dlouho dobu jsme již ušetřili finanční prostředky stovkám klientů, kteří nám vložili svou důvěru.  Máme radost, když můžeme šetřit a tím Vám dávat možnost využít tyto zdroje na potřebnějších místech.

 LÍBÍ SE VÁM NAŠE SLUŽBY
Sjednejte si nezávaznou schůzku. 
Rádi za Vámi dorazíme a povíme Vám více.

Napište nám

PECOSTA, a.s.

IČO: 09708464
DIČ: CZ09708464

OSTRAVA
Adresa: Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava
Telefon: +420 734 442 683