+420 734 442 683 pecosta@pecosta.cz

Dne 16. 6. 2023 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen ZZVZ), která nabyla účinnosti dne 16. 7. 2023. Jak správně nastavit limity zadávacích řízení například u běžně nakupovaných potravin? Kdy už je třeba využít tzv. Dynamický nákupní systém? A jak nastavit nové procesy do praxe? (Zdroj: Deník veřejné správy, 1.11.2023)

Právě tyto otázky vyvolává novela zákona především v provozech domovů pro seniory, škol, nemocnic, ale i mnoho dalších ústavů a organizací státní správy, kde řeší nákupy potravin.

„Novela zákona o zadávání veřejných zakázek účinná od 16. 7. 2023 v některých oblastech vyjasňuje a upřesňuje jednotlivá ustanovení. Zadavatelé aplikující aukční nákupy už před novelou mohou nadále dle novelizovaného znění postupovat, jak postupovali dříve. Určité zpřesnění či omezení přináší ustanovení § 19 odst. 3 pro určení předpokládané hodnoty u veřejných zakázek pravidelné povahy s proměnlivou cenou. Nově nebude také možné aplikovat ustanovení o proměnlivých cenách pro nadlimitní zakázky,“ uvádí JUDr. Tomáš Panáček z iAdvokacie.cz

Od 16. 7. 2023 je třeba při zadávání zadávacích řízení a účasti ve veřejných zakázkách dodržovat nová pravidla, která mají směřovat především ke snížení administrativní náročnosti, zpřístupnění zadávacího řízení i malým a středním podnikům, ale také k rozšíření práv účastníků zadávacích řízení.

Ačkoliv jsou změny zákona veskrze pozitivní, jako každá nová legislativa, i tato nutí účastníky řízení ke zvýšené pozornosti a nastavení změn při realizaci veřejných zakázek, a to především při výběru dodavatelů potravin.

Jedna z cest, jak mít vše v souladu s legislativou, jsou Aukční nákupy přes Nákupní portál PECOSTA

Ten už léta využívají pro své nákupy nejen největší hotelové sítě v ČR a stovky restaurací, kterým jde kromě výhodných cen hlavně o kvalitu potravin, ale také přes 200 organizací Moravskoslezského kraje, Ústav pro péči o matku a dítě v Praze nebo třeba Fakultní nemocnice Ostrava. Ti si vybrali nákupní portál právě proto, že dokáže skloubit soulad s legislativou, kvalitu za výhodné ceny a efektivitu řízení nákupů.

„Nákupní portál PECOSTA je plně funkční elektronický nákupní systém, kde v zastoupení za klienty pravidelně realizujeme elektronická zadávací řízení s využitím elektronické aukce na dodavatele potravin a dalšího potřebného sortimentu. Výsledky elektronických zadávacích řízení jsou následně k dispozici na Nákupním portále, z něhož se objednává u dodavatelů za ceny vzešlé ze zadávacího řízení. Organizace, které nákupní portál využívají, tak mají zajištěno pravidelné porovnání cen, a celý proces výběru dodavatelů jednotlivých skupin nákupních položek (aukčních skupin) probíhá v režimu, který vyžaduje ZZVZ. Pro veřejnou správu tak proces nákupu přes Nákupní portál PECOSTA splňuje veškeré cíle a potřeby, které z novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek vyplývají.

Pro klienty z veřejné správy zajišťujeme nejen nákupy potravin, ale i Dynamický nákupní systém na jakékoliv komodity, nebo nákupy energií přes Komoditní burzu Praha. Výhodou je, že vždy ručíme za legislativní správnost.“ 

Ing. Petr Kostelný, MBA

CEO, PECOSTA, a.s.

Článek na portálu Deníku veřejné správy zde.

Sledujte nás